Awdal Development Organisation
Droogte en Verwoesting xxxx
    

------HELP ONS

Ondanks regen, is Somalië verwoest door droogte en geweld.

Het noordelijke deel van Somalië (Somaliland) is ook getroffen door de droogte. Volgens het hoofd van de provincie zijn er mensen doodgegaan. Kwetsbaar groep zoals kinderen en vrouwen lopen groot risico om dood te gaan. Er zijn veel doden gesignaleerd onder vee. Mensen in dit regio leven voornamelijk van veeteelt. Als het vee doodgaat, gaan de mensen ook dood.

Awdal is een van de regio in Noord Somalië welke zwaar getroffen is. De overheden in Somaliland en in de Awdal zelf hebben de internationale hulp gevraagd. Helaas is het tot heden geen gehoor gegeven aan dit verzoek.

Awdal Development Organization (ADO) is een Nederlandse hulp organisatie werkzaam in Somalië (Awdal). Namens de mensen in dit getroffen gebieden vragen we U hulp.

NEW YORK, USA, 19 April 2006 – UNICEF’s vertegenwoordiger in somalie, Christian Balslev-Olesen, was deze maand in New York
voor besprekingen en planning voor de UNICEF’s inspanning om
humanitaire hulp te verzorgen in de Horn of Africa.
Ondanks de voorjaars regens die de laatste weken in de regio zijn gevallen, is het te laat om de schaade door de lange droogte te
herstellen, dit volgens Mr. Balslev-Olesen.

Volgens de Food Security Analysis Unit Somalia dreigt voor 1,7 miljoen mensen in Somalië een hongersnood.

Door voedseltekorten zijn de levens van miljoenen mensen in gevaar. Vooral de kinderen in deze regio zijn kwetsbaar; ongeveer drie op de tien kinderen jonger dan vijf jaar staan bloot aan de gevaren van ondervoeding en ziektes.

Blijvende voedsel onzekerheid en de crisis in het levensonderhoud.

KLIK HIER VOOR MEER ACHTERGROND INFORMATIE


--

Somalië:
De infrastructuur en verslagen van het onderwijs zijn vernietigd door de conflict in het land.

Volgens een studie door Bensalah in 2001, heeft de oorlog in Somalië bijna alle schoolboeken en leerplannen van de natie vernietigd. ‘De onderbreking van onderwijsactiviteit tijdens de burgeroorlog viel samen met de ernstige schade die de onderwijsinfrastructuur in het land heeft opgelopen. School gebouwen werden volledig of gedeeltelijk vernietigd; daken, vensters en het meubilair werden geplunderd. De school gebouwen die gedeeltelijk of volledig werden bewaard werden bezet door personen of clanmilities. Alle onderwijsverslagen van het land werden vernietigd.’

Bron: Bensalah. 2001. Education in Situations of Emergency and Crisis: Challenges for the New Century.

Somalië is één van de armste landen in de wereld. Somalië heeft geen centrale overheid vanaf 1991. De inwoners van Somalië worden meestal vergeten door de internationale gemeenschap.

De statistieken van UNICEF geven een sombere beeld van de werkelijkheid in Somalië. De inwoners van Somalië lijden.

Het probleem zien is niet het zelfde als er iets aan doen. De statistieken alleen, zijn niet het antwoord aan de groeiende problemen van de inwoners van Somalië. Wij hopen en verwachten dat de internationale gemeenschap hun verantwoordelijkheid op zich nemen om samen met de bevolking van Somalië een stap voorwaarts te nemen in de goede richting. De inwoners van Somalië zijn moe van de krijgsheren en anderen misdadigers.

Geweld

Honger en droogte